ARI: PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE – Mobilní řízení dopravy v pracovních místech na dálnicích

Základní informace

Popis

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00(„Zadavatel“) oznamuje konání předběžné tržní konzultace v souvislosti s přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Mobilní řízení dopravy v pracovních místech na dálnicích“ („Veřejná zakázka“).

Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ. Zadavatel se proto rozhodl představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ („Konzultace“) okruhu potenciálních dodavatelů a diskutovat s nimi stěžejní zadávací podmínky Veřejné zakázky.

Asociace pro rozvoj infrastruktury („ARI“) bude vystupovat jako pořadatel a moderátor Konzultace.

Konzultace bude probíhat v termínu 2. 8. 2017 od 10:00 na adrese Práčská 3, 106 00 Praha 10 – provozovna Ředitelství silnic a dálnic, s tím, že s jednotlivými dodavateli bude ARI jednat společně. ARI oslovila s pozvánkou primárně ty potenciální dodavatele, kteří jsou Zadavateli známí.

Více informací žádejte na: konzultace@ceskainfrastruktura.cz

Datum konání
02/08 2017 10:00 - 02/08 2017 13:00
Místo konání
ŘSD, Práčská 3, Praha 10
Program

Dokumentace

Prezentace
Dokumenty

Registrace

Online rezervace nejsou k dispozici pro tuto událost.