Novinky

Metru D pomohou investoři

Praha přizvala 25 společností, aby se podílely na výstavbě stanic a jejich okolí Nikoliv samotná stavba nové linky metra D, ale jen výkupy pozemků vyjdou hlavní město podle odhadů na několik miliard korun. Snahou magistrátu je dohodnout se s většinou vlastníků ještě letos, jenže jednání drhnou především v otázce ceny. Kvůli průtahům Praha dokonce zvažovala, […]

První etapu metra D spustí za dva a půl roku

V září příštího roku plánuje hlavní město zahájit geologický průzkum, který odstartuje první etapu etapa stavby metra D mezi Pankrácí a Novými Dvory. Její dokončení plánuje do roku 2023. Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) by měla být letos v listopadu vypsána soutěž, v níž najdou firmu, která průzkum provede. Báňskému úřadu zamýšlí město průzkum […]

Rychlovlakem z Prahy do Brna za hodinu a 300 korun. České TGV má začít jezdit v roce 2035

S konkrétním plánem, jak v Česku vystavět vysokorychlostní železnici, přišli na konci ledna experti ministerstva dopravy. Záměr sepsali do osmdesátistránkového dokumentu, který by měla za několik měsíců schvalovat vláda. Navrhují čtyři trasy: Praha-Drážďany, Praha-Brno-Břeclav, Brno-Ostrava a Praha-Plzeň-Domažlice-státní hranice. Poprvé má Česko konkrétní plán, jak vybudovat vysokorychlostní železnici. Osmdesátistránkový dokument, který popisuje trasy, náklady, časy jízd […]

Celkem 30 dopravních projektů v hodnotě jedné miliardy EUR zažádalo o podporu z programu CEF

V úterý 7. února 2017 vypršela poslední možnost pro podání žádostí o podporu v dopravní části Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Od roku 2014 se jednalo v pořadí o třetí a poslední možnost, jak tyto evropské prostředky získat. Žadatelé celkem předložili 30 projektů v celkové hodnotě 988 milionů eur. Mezi předloženými žádostmi dominují svou hodnotou projekty modernizace železniční […]

ARI: Pracovní skupina k Rychlým spojením

Proběhlo první setkání pracovní skupiny k Rychlým spojením, kde byl prezentován „Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR“.  Pracovní skupiny se zúčastnili zástupci dotčených ministerstev, poslanci a ARI, která zde zastupuje soukromý sektor.

O krok blíže ke stavbě trasy D

Pražští radní v úterý schválili návrh znění dohody s vlastníky pozemků v Krči nutných pro stavbu trasy metra D. Praze však stále ještě část pozemků pro stavby trasy D chybí. Vlastníci by se měli podpisem zavázat k tomu, že dovolí Praze stavět na svých pozemcích metro. Město pak slíbí, že bude spolupracovat na tvorbě studie […]

ARI–SŽDC: PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K VRT PRAHA – BRNO – BŘECLAV

V pondělí 30. ledna 2017 proběhla předběžná tržní konzultace k  zadávacímu řízení na zadání veřejné zakázky, s předpokládaným názvem „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“ (Veřejná zakázka), kterou pořádala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) spolu s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), která celou akci moderovala. Zadavatel se rozhodl představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace okruhu potenciálních […]

Radnice Prahy 6 zahajuje revitalizaci trojdomí v Šolínově ulici

Současný stav objektů Trojdomí Šolínova je delší dobu bez využití a ve špatném technickém stavu. Všechny budovy jsou v majetku hlavního města Prahy se svěřením městské části Praha 6. Podmínkou svěření je omezení budoucího funkčního využití objektů pro sociální účely. Cíle MČ Dlouhodobým cílem městské části Praha 6 je trojdomí v ulici Šolínova komplexně revitalizovat. Základním […]

Vysokorychlostní trať Praha – Drážďany má šanci získat vyšší prioritu, řekl saský předseda vlády

Předseda saské zemské vlády Stanislaw Tillich na setkání s premiérem Sobotkou řekl, že usiluje o to, aby stavba vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Drážďany získala v německém plánování vysokou prioritu. Stavba na českém území by mohla začít kolem roku 2035, předpokládá Sobotka. “Je to projekt evropského významu, protože nám umožní napojení na moře a tím […]

Témata

 

Více

POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Zároveň prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby její infrastruktura byla hybnou silou ekonomické prosperity země. Pojem infrastruktura vnímáme v mezinárodním slova smyslu a rozumíme pod ním nejen dopravní a inženýrské stavby, ale také sociální infrastrukturu, tedy stavby pozemní.

POSLÁNÍ

ARI prostřednictvím odborných diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti.

CÍLE

ARI prosazuje procesy, postupy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR. Jmenovitě má ARI tři dlouhodobé cíle:

         I.     Zásadní zvýšení efektivity v obnově a rozvoji veřejné infrastruktury v ČR.
         II.   Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
         III. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

 

V roce 2017 je pro ARI prioritou:

  1. Vznik metodik zadávání na (i) projekt-inženýrskou činnost  a (ii) stavební činnost k novému ZZVZ.
  2. Návrh novely zákona 416 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.
  3. Podpora správného užití metod Design-Build a PPP.
  4. Zavedení BIM do přípravy a realizace dopravní infrastruktury.
  5. Vznik národního infrastrukturního plánu ČR a využití finančních nástrojů EU.

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

Členskou základnou ARI je 52 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.